Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Jaka Jest Przyszłość Świata i Nas?

Jaka Jest Przyszłość Świata i Nas?

wtorek, 12 marca 2013

 Z dnia na dzień na arenie polityczno-socjalno-religijno-ekonomicznej sytuacji widzimy nie do uwierzenia doznające zawrotów głowy wydarzenia. Siły kontrolujące te wszystkie aspekty wypowiedziały otwartą wojnę przeciwko wszystkiemu co prawe. Jednym słowem nieprawość właściwie dojrzała do żniwa.  Masakra_w_Newton_Connecticut.jpgNiedawna masakra dzieci w Newton w Connecticut, skazanie Amiszów na 15 lat więzienia za obcięcie brody nieposłusznemu wiernemu,Lider_Amiszow_dostal_15_lat_wiezienia.jpg  Beyonce szatański rytuał w czasie Superbowl 2012 i jej wyznanie o bycie opętaną przez demona o imieniu Sasza,Szatanski_rytual_Beyonce.jpg  czy microchip, który ma być wkrótce wszczepiony w każdego obywatela USA,Bio_metryczny_chip.jpg nie wspominając  ostatnich wojen w północnej Afryce, bliskim wschodzie czy wzrastającym napięciom i konflikcie z Iranem, Chinami czy Północną Koreą. Można by wymieniać dużo więcej, praktycznie prawie bez końca. Rzeczywistość jest taka, że znajdujemy się coraz bliżej końca sznura na którym wisimy. Dla Chrześcijan jest to praktycznie znak czasu w jakim się znajdujemy, które nazywamy czasami Końca Tego Wieku. Tak, jest to najbardziej dramatyczna część historii naszej planety. Jezus mówiąc o tych czasach powiedział: „A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby uratowane. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.” (Mt.24:22) Ci wybrani to resztka narodu Izraelskiego, która będzie uratowana, ale tylko dzięki Drugiemu Przyjściu Jezusa Chrystusa. Ten dzień, przyjścia Jezusa,  jest znany jako Bitwa Armagedon (Apok. 16:16). W Apokalipsie  czytamy: „I widziałem Anioła stojącego w słońcu; i zawołał on wielkim głosem mówiąc do wszystkich ptaków latających wpośród nieba: Chodźcie i zbierzcie się razem na wieczerzę wielkiego Boga; Bitwa_Armageddon_1.jpgabyście mogli jeść ciała królów, i ciała dowódców, i ciała mocarzy, i ciała koni i tych, którzy na nich siedzą, i ciała wszystkich ludzi, wolnych i niewolników, zarówno małych i wielkich. I zobaczyłem bestię, i królów ziemi, i ich armie, zebrane razem aby stoczyć bitwę przeciwko temu, który siedział na koniu, i przeciwko jego armii. I schwytana została bestia, i z nim, fałszywy prorok, który czynił przed nim cuda, z którymi zwiódł tych, którzy otrzymali znak bestii, tym, którzy przyjęli znak bestii, i tym, którzy oddali cześć jego obrazowi. Tych dwóch, żywych, zostało wrzuconych do jeziora ognia, płonącego z siarką. I pozostali byli zabici mieczem tego, który siedział na koniu, [mieczem], który wychodził z jego ust; i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.” (Apok. 19:17-21)

Jednak dla wierzących , tzn. odkupionych krwią Jezusa, Bóg pozostawił obietnice odnoszące się tych czasów. W rozdziale 19 Apokalipsy znajdujemy opis tłumu w niebie radującego się z dwóch rzeczy; pierwsza rzecz, to dlatego, że wielki Babilon został zniszczony. Ten Babilon to „Matka Nierządnic”, miasto przyobleczone „w purpurę i szkarłat, przyozdobione złotem i cennymi kamieniami, i perłami, mającą złoty kielich w jej ręku pełny obrzydliwości i nieczystości jej nierządu: I na jej czole znajdowało się wypisane imię: MISTERIUM, WIELKI BABILON, MATKA NIERZĄDNIC I OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. Wielka_nierzadnica.jpgI zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych, i z krwią męczenników Jezusa...  (Apok.17:3-6) Aby dowiedzieć się, że ta „Matka Nierządnic” jest miastem musimy pójść do wiersza 1, 2 i 3-go: „...pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami; z którą królowie ziemi popełnili nierząd, i mieszkańcy ziemi zostali napojeni winem jej nierządu... i zobaczyłem kobietę siedzącą na zwierzęciu koloru szkarłatu, pełnego bluźnierczych imion, posiadającego siedem głów i dziesięć rogów.” W dalszym fragmencie tekstu anioł wyjaśnia znaczenie bestii i znaczenie głów i rogów: „Bestia, którą widziałeś, była, nie ma jej, i wyjdzie z bezdennej przepaści, i idzie na zatracenie; i ci, którzy mieszkają na ziemi zdumieją się, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia od początku świata, gdy ujrzą bestię, która była, nie ma jej, i znowu jest. I tutaj jest umysł, który ma mądrość. Siedem głów to siedem pagórków, na których kobieta siedzi.” (Apok. 17:7-9)

I w końcu rozdziału czytamy wyjaśnienie: „...wody, które widziałeś, gdzie nierządnica siedzi, to ludzie, tłumy, i narody, i języki. I dziesięć rogów, które widziałeś na bestii, ci znienawidzą nierządnicę, i uczynią ją spustoszoną i nagą, i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu. Ponieważ Bóg włożył w ich serca aby wypełnić swą wolę, i w jednomyślności, i aby dać jej królestwo dla bestii, aż słowa Boga się wypełnią. I kobieta, którą widziałeś jest tym wielkim miastem, które rządzi wszystkimi królami ziemi.” (Apok. 17:15-18)

Wielka_nierzadnica_1.jpgZapytamy gdzie jest to miasto? Chyba wszyscy w zachodzniej hemisferze znają dawne rzymskie przysłowie: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.” Tak, tylko Rzym spełnia te warunki.  To największe miasto o którym powiedziane, że stało się ono „zamieszkaniem diabłów, i więzieniem każdego nieczystego ducha, i klatką każdego nieczystego i znienawidzonego ptaka.” (Apok. 18:2) jest jedynie pasujące do tego tekstu.

Rzym, ten stary wróg Chrześcijaństwa,  przez wiele wieków pozorował być zastępcą Boga na ziemi, orędownikiem sprawiedliwości, i władcą świata. Ale dla niego przychodzi koniec o czym nie tylko mówi Biblia ale również inne wróżby rzymskiej instytucji, tak jak ostatnie Rzym_1.jpgproroctwo z Fatimy lub rzymskokatolickie proroctwo z XII wieku niejakiego Świętego Malachiasza, czy ostrzeżenie z La Salette z 1846 roku.

To ostatnie powiada: „Ziemia będzie porażona wszelkiego rodzaju klęskami (w dodatku do plagi i głód, który będzie szeroki w zasięgu). Będzie tam szereg wojen aż do ostatniej wojny, która wtedy będzie prowadzona przez dziesięciu Królów Antychrysta, wszyscy z nich będą mieć jeden i ten sam plan i staną się jedynymi władcami świata. Zanim to się stanie, będzie tam rodzaj fałszywego pokoju na świecie. Ludzie będą myśleć o niczym innym jak tylko o zabawie. Nikczemni oddadzą sami siebie do wszelkiego rodzaju grzechu...to będzie godzina ciemności. Kościół zacierpi okropny kryzys...Rzym straci Wiarę i Petrus_Romanus.jpgstanie się mieszkaniem Antychrysta...Kościół znajdzie się w eklipsie, świat znajdzie się w osłupieniu.” (Petrus Romanus, str. 465)

Malachiasz napisał o ostatnim z papieży: „W [czasie] ostatniego prześladowania Świętego Rzymskiego Kościoła, będzie tam rządził Piotr Rzymianin, który będzie karmił swe stado wśród wielu ucisków; po którym, na siedmiu pagórkach oparte miasto, będzie zniszczone i przerażający Sędzia będzie rządził ludzi”. (The Prophecies of St. Malachy, str. 96) Żydowskie Kabalistyczne dzieło p.t. Zohar również zapowiada, że w żydwskim kalendarzu w roku 5773, czyli gdzieś w 2012-2013 „...królowie świata zgromadzą się w wielkim mieście Rzym, i Święty (Bóg) pośle deszcz ognia i grad, i kamienie meteorytów, aż oni wszyscy zostaną zniszczeni... (Petrus Romanus, str. 483)  Pomimo tych i wielu innych przepowiedni tylko Biblia jest Słowem Boga zawierającym spełniającą się prawdę.

Wracając do 19 rodziału Apokalipsy drugą przyczyną radości w niebie, po zniszczeniu Rzymu, jest przygotowanie prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa na wesele Baranka. Kościół jest przedstawiony w postaci małżonki która przygotowała się na wesele. Czytamy, że „...było dane jej aby została przyobleczoną w lniane ubranie, czyste i białe, ponieważ lniane ubranie jest sprawiedliwością świętych. I powiedział do mnie: Napisz: Błogosławieni ci, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Baranka. I powiedział do mnie: To są prawdziwe słowa Boga.” (Apok. 19:8-9) Interesującą Dyplomatyczny_korpus_przed_nowym_papiezem.jpgrzeczą jest fakt, który możemy odkryć, że w świetle tych słów, szatan próbuje imitować we wszystkim Boga. Tak jak Kościół Jezusa Chrystusa jest w symboliczny sposób przedstawiony jako małżonka oblubieńca tak samo szatan posiada swoją małżonkę, która poprawnie w Apokalipsie Jana nazwana jest „MATKĄ NIERZĄDNIC”. Oczywiście, to, przede wszystkim, oznacza duchowy nierząd, który jest powiązany także i z cielesnym nierządem i faktem, że mieszkańcy ziemi, a szczególnie ich przywódcy, zawarli potajemny pakt z tym miastem wszelkich OBRZYDLIWOŚCI.  Również w tekście znajdują się dwie wieczerze; jedna darowana niebieskim ptakom na ciałach zabitych przez Chrystusa wrogów na polach Armagedonu (Apok. 16:16;19:20-21); i druga w niebie, gdzie zostanie pochwycony prawdziwy Kościół dzieci Bożych na ślubną wieczerzę Baranka (Apok. 19:7-9).

Skąd możemy wiedzieć, że nadejdzie ten dzień zabrania Kościoła z tej ziemi? Na ten temat jest wiele poglądów, ale sami przyjrzymy się Biblii by móc to odszyfrować. Jezus, mówiąc o swoim przyjściu, przyrównał ten dzień do złodzieja: „Baczcie, oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony jest ten, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nagi, by nie zobaczono jego hańby.” (Apok. 16:15) W Apokalipsie znajduje się tylko jeden więcej tekst odnoszący się do złodzieja i jest zawarty w jednym z  siedmiu Kościołów. Oto jego słowa: „DlategoSardes.jpg pamiętaj jak otrzymałeś i usłyszałeś, strzeż mocno i upamiętaj się. Jednak, jeżeli nie będziesz czuwać, przyjdę do ciebie jak złodziej, i nie będziesz wiedział o której godzinie do ciebie przyjdę.” (Apok. 3:3) Wygląda, że siedem zborów reprezentuje po pierwsze, siedem historycznych okresów Kościoła, jak też siedem różnych Kościołów istniejących w tym samym czasie. Zacytowane wcześniej słowa znajdują się w liście do Kościoła w Sardes, czyli chronologicznie jest to piąty list. Kościół ten w oczach Chrystusa był i jest martwy duchowo – „masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły.” (Apok. 3:1) Ten tytuł skierowany jest do ogromnej większości, ale wśród nich znajduje się niewielka grupka indiwidualnych chrześcijan, którzy nie „splamili swoich ubrań”, inaczej, nie złączyli się ze światem i ci doznają zwycięstwa – czyli życia wiecznego. (Apok. 3:4-5) Skąd możemy wiedzieć, że słowa te odnoszą sie do Zabrania Kościoła? Wyjaśnienie tych słów znajduje się w I Liście Pawła do Tesaloniczan: „Ponieważ sami doskonale wiecie, że dzień Pana tak przyjdziej jak złodziej w nocy. Ponieważ wtedy, gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, nagłe zniszczenie przyjdzie na nich, jak bóle na brzemienną kobietę, i nie uciekną. Ale wy bracia, nie znajdujecie się w ciemności, że dzień ten was ma zaskoczyć jak złodziej. Wy jesteście dziećmi światła, i dziećmi dnia; nie należymy do nocy ani do ciemności.” (1Tesal. 5:2-5) Innymi słowy, nawet chrześcijanin może być zaskoczony przyjściem Chrystusa, jeżeli duchowo zaśnie, co znaczy, że zacznie lekceważyć swoje duchowe życie, i zacznie postępować według modły i grzechów tego świata. (List do Rzym. 2:4)

Z pewnością, jeśli chodzi o Drugie Przyjście Jezusa na ziemię, dotykając góry Oliwnej ( Dz.Ap. 1:11; Ks. Zach. 14:4), nie może być ono zaskoczeniem dla wierzących ani nawet dla świata. Informacje odnoszące się do tak zwanej Bitwy Armagedon są zbyt dobrze wszystkim znane, nawet dla wrogów i niewierzących, by mogło to ich zaskoczyć. Przygotowania do takiej bitwy także nie mogą uciec uwagi mieszkańców ziemi. Oczywiście największym ich zaskoczeniem będzie fakt, że znajdą się po niewłaściwej stronie konfliktu. W odróżnieniu odWezwanie_Kosciola_1.jpg przyjścia Jezusa dotykającego ziemi w celu konfrontacji z antychrystem i fałszywym prorokiem, Apostoł Paweł pisał też o dniu, który przyjdzie jak złodziej, i włożył to w kontekst  słów tuż wcześniej zamieszczonych:   „Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z krzykiem, z głosem archanioła, i z trąbą Boga; i umarli w Chrystusie powstaną wpierw, potem my, którzy jesteśmy żywi i pozostajemy, będziemy porwani razem z nimi w obłokach, aby spotkać Pana w Rapture_1.jpgpowietrzu; i tak zawsze będziemy z Panem.” (I List do Tesal. 4:16-17) A więc możemy wywnioskować, że wydarzenie porwania (greckie Słowo harpazo) wiernych Jezusa nie daje żadnego większego ostrzegawczego znaku.  Paweł wyjaśnia jeszcze lepiej w I Liście do Koryntian: „Teraz, bracia, mówię wam, że ciało i krew nie może odziedziczyć królestwa Boga; ani skażenie nie odziedziczy nieskażenia. Zaprawdę, pokażę wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni, w jeden moment, w oka mgnieniu, na odgłos ostatecznej trąby; ponieważ trąba zabrzmi i zmarli powstaną nieskażeni, i my będziemy przemienieni.” (I List Pawła do Kor. 15:50-52)

W Ew. Mateusza znajdujemy przypowieść Jezusa na temat dziesięciu zaręczonych dziewic oczekujących na przyjście Pana w celu poślubienia jego.(Mt.25:1-13) Jezus użył ten przykład by pokazać podobieństwo oczekiwania wiernych na Ponowne Przyjście Jezusa. By prawidłowo zrozumieć ten przykład musimy pójśćPoslubienie_2.jpg myślami do czasów Jezusa kiedy był na ziemi. Praktyka zawierania małżeństwa polegała na tym, że młody mężczyzna w pierwszej kolejności udawał się do ojca młodej dziewczyny aby z nim zawrzeć ugodę. Następnie, po zawarciu ugody, ojciec dziewczyny, zapytywał swą córkę o zgodę. Po wyrażeniu  zgody przez córkę, został uczyniony kontrakt pomiędzy panem młodym, córką i ojcem. Kontrakt był  zapieczętowany tradycyjnym spożyciem wina i od tej pory oficjalnie córka była poślubiona swemu przyszłemu mężowi. Małżeństwo jednak nie było jeszcze skonsumowane. Teraz obowiązkiem pana młodego było udanie się spowrotem do domu swego ojca i dobudowanie dla swej przyszłej rodziny mieszkania. Po ukończeniiu budowy i umeblowania, ojciec pana młodego decydował kiedy syn może iść po swą poślubioną małżonkę. W kontekście porządku tej tradycji możemy teraz lepiej zrozumieć inne słowa Jezusa dotyczące swego odejścia do Ojca i powrotu po swój Kościół. „W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań...idę by przygotować wam miejsce. I gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę spowrotem i przyjmę was do siebie, gdzie ja jestem, abyście wy mogli być.” (Ew. Jana 14:3)

Paweł podtrzymał to porównanie w Liście do Efezjan porównując związek pomiędzy Chrystusem i kościołem do małżeństwa: „Ponieważ mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową kościoła, którego jest Zbawicielem. Dlatego jak kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony niech będą poddane swym mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus także umiłował kościół i wydał samego siebie za niego; aby mógł uświęcić i oczyścić go z obmyciem wodą przez słowo; aby on mógł zaprezentować go sobie chwalebnym kościołem, nie posiadającym skazy, czy zmarszczki, bądź żadnej takiej rzeczy; ale aby mógł być święty i bez nagany...Ponieważ żaden człowiek nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała; ale je żywi  i pielęgnuje, tak samo jak Pan kościół. Ponieważ jesteśmy członkami jego ciała, jego ciała i jego kości... To jest wielka tajemnica, ale ja mówię odnosząc to do Chrystusa i kościoła.” (List do Efez. 5:23-32) A więc Chrystus, po przygotowaniu miejsca w niebie wróci na obłoki i porwie swój kościół i w powietrzu nastąpi spotkanie.  W Ew. Mateusza znajduje sięDziesiec_dziewic_1.jpg jednak więcej faktów. Kościół jest przedstawiony jako dziesięć dziewic, pięć mądrych i pięć głupich. Ostatecznie, przy porwaniu, pięć będzie zabranych a pięć pozostawionych. Nie cały kościół będzie gotowy. Oczekując na przyjście Pana wszystkie dziewice zasnęły, co symbolizuje kościół, który duchowo zasnął. Zaśnięcie symbolizuje zatrzymanie czuwania i w duchowym znaczeniu oznacza poddanie się pożądliwości ciała, według słów jakie Jezus skierował do swych uczniów w ogrodzie Oliwnym tuż przed swoim aresztowaniem: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch jest ochoczy, ale ciało słabe.” (Ew. Mat.26:41) W czasie snu, w środku nocy, nastąpił krzyk: „Oto oblubieniec przychodzi, wyjdźcie go spotkać.” (Ew. Mat.25:6)

I w tym momencie dziewice powstały i przygotowały swoje lampy, i pięć głupich rozpoznało, że nie maDziesiec_dziewic_3.jpg wystarczająco oleju, ponieważ ich lampy zgasły. Poprosiły więc mądre by pożyczyły im trochę oleju. Mądre jednak nie zgodziły się odpowiadając: „w ten sposób nie będzie wystarczająco dla nas i dla was, ale raczej idźcie do tych co sprzedają i sobie kupcie.”(w.9) I w tym momencie kiedy głupie odeszły kupować, przyszedł Pan i zabrał Piec_dziewic_1.jpggotowe na ślub, i drzwi zostały zamknięte. Po kupieniu, głupie wróciły mówiąc: „Panie, Panie, otwórz nam. Ale on odpowiadając powiedział: Zaprawdę mówie do was: nie znam was. Czuwajcie więc, ponieważ nie znacie ani dnia ani godziny, kiedy Syn człowieczy przyjdzie.”  (w.11-13) Ewidentnie brak oleju jest przesądzającą przyczyną dlaczego te pięć  dziewic zostało określonych jako głupie.

Co reprezentuje olej?Pomazanie_olejem.jpg

 W Starym Testamencie olej służył jako paliwo dla lamp (Ks.Wyjścia 25:6), był wylewany jako ofiara z płynów (Ks.Rodzaju 35:14), służył do pomazywania chlebów i ciasta w namiocie przymierza (Ks. Wyjścia 29:2), do pomazywania i spryskiwania na kapłanów i na królów (Ks. Wyjścia 29:7, 21; 1 Ks. Samuela 16:13), do zrobienia świętej maści do pomazywania namiotu przymierza, skrzyni przymierza i wszystkich przedmiotów znajdujących się wewnątrz namiotu oraz ołtarza dla całopalnych ofiar (Ks. Wyjścia 30:25-28), jako symbol dobrobytu (2 Ks. Kronik 32:28), jako instrument do uzdrawiania (Ew. Marka 6:13; Jakuba 5:14).

Nadab___Abihu.jpgW Ks. Kapłańskiej znajdujemy fragment w którym Bóg poraził śmiercią dwóch synów Aarona, brata Mojżesza, za ich rolę w przyniesieniu obcego ognia. Obcy ogień być może sugeruje uczestniczenie ich w jakimś rytuale okultystycznym w celu wzniecenia tego ognia za pomocą demonów.

Głęboko wryte praktyki egipskich misterii były przyczyną stworzenia złotego cielca (egipski Apis)Egipski_Apis.jpg  i przypisania mu kredytu za wyprowadzenie z Egiptu. To wydarzenie musiało wzbudzić bunt i przerażenie u Aarona, który, wynika, zamierzał opuścić swą służbę. Mojżesz przestrzegł Aarona by tego nie czynił, z tego powodu, że święty olej znajduje się na nim, i w przeciwnym razie Bóg także porazi go śmiercią. Ten obcy ogień reprezentuje zanieczyszczenie tego co święte. Wygląda, że Ap. Paweł odniósł się do tego samego wydarzenia w I Liście do Koryntian: „Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś bezcześci świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boga jest święta, którą wy jesteście.” (1 List do Kor. 3:16-17)

A więc jakie znaczenie ma olej w przypowieści z dziewicami? Wyraźnie olej reprezentuje bogactwo Lampa_1.jpgbłogosławieństwa Bożego; jest paliwem dającym lampie światło rozumienia otaczających nas  rzeczywistości. „Ale naturalny człowiek nie przyjmuje rzeczy pochodzących od Ducha Bożego, ponieważ są one głupstwem dla niego, ani nie może on ich poznać, ponieważ są one rozróżniane duchem. Ale ten, który jest duchowy, rozsądza wszystkie rzeczy, jednak on sam nie jest sądzony przez nikogo. Bo kto poznał umysł Pana aby mógł go pouczyć? Ale my, mamy umysł Chrystusa.” (1 Korynt. 2:14-16)

Dlaczego prawdziwy chrześcijanin ma umysł Pana? Ponieważ posiada jego Ducha; jest nim pomazany. A więc olej reprezentuje Ducha Bożego i duchową zdolność poznawania iSwiatlo_Pana.jpg rozsądzania rzeczy i spraw, które nas otaczają, a przede wszystkim rozumienia proroctw Bożych; dlatego dla naśladowcy Jezusa ten dzień  nie może być zaskoczeniem; on tego dnia oczekuje. Ta duchowa zdolność jest oparta na otrzymaniu pomazania Duchem Świętym, którego Jezus obiecał posłać swoim uczniom. Niestety nie wszyscy chcą nim być wypełnionymi i przez to wypełniają siebie innym światłem, pochodzącym od wroga. Bóg lamentował, że naród jego ginie z powodu braku wiedzy. (Ks. Hoseasza 4:6) Tak też pięć głupich dziewic nie prosiło Boga o to by dał im umysł wiedzy i poznania. „A jeśli komuś brak mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim szczodrze i nie wypomina, i będzie mu dane. Ale niech prosi z wiarą, nie powątpiewając. Ponieważ ten, który powątpiewa, jest jak morska fala, prowadzona wiatrem i rzucana. Niech ten człowiek nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana.” (Jakub 1:5-7) Człowiek, bez prowadzenia Duchem Bożym, także, nie może się uświęcać. Biblia mówi: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi, i do świętości, bez których żaden człowiek nie ujrzy Pana.” (Hebr.12:14)

Jeżeli więc olej reprezentuje Ducha Bożego, co reprezentuje lampa i światło? W Namiocie Pana i później w Świątyni, lampa musiała się palić cały czas. „I przykażesz dzieciom Izraela aby przynieśli ci czysty olej oliwny, wytłoczony, dla światła, aby lampy paliły się zawsze.” (Ks. Wyjścia 27:20) Jeżeli w Nowym Testamencie chrześcijanin jest świątynią Ducha Bożego, więc tak samo ten święty olej musi bez ustanku palić się w tejNamiot_Pana_1.jpg świątyni. Król Dawid w swojej pochwalnej pieśni Bogu powiedział: „Ponieważ ty  jesteś moją lampą o PANIE; i PAN rozjaśni moją ciemność.” (2 Samuela 22:29) A w Psalmie czytamy: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem dla mojej ścieżki.” (Ps. 119:105) i w księdze Przypowieści: „...przykazanie jest lampą i prawo światłem...” (Ks. Przyp. 6:23) Wyraźnie odkrywamy, że lampa i światło reprezentuje samego Boga i jego Słowo, czyli jego przykazania i nauki. Również Jezus powiedział: „...Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych.” (Ew. Mat. 4:4) i na początku Ew. Jana znajdują się słowa: „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bóg był Słowem.” „I Słowo stało się ciałem, i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.” (Ew. Jana 1:14) Wnioskiem tego jest to że Słowem jest Bóg i Słowo stało się Jezusem, a więc Jezus jest Bogiem, i to Słowo jest Pismem Świętym, które my nazywamy Biblią. Jednak Słowa Bożego nie możemy w pełni pojąć dopóki nie otrzymamy Ducha Bożego. Jego Duch jest kluczem zrozumienia Jego proroctw i Jego woli.

W jaki sposób chrześcijanin może utrzymać Bożego Ducha w sobie? I nie zasmucajcie świętego Ducha Bożego którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.” (List do Efezjan 4:30) Przez nie rozgoryczanie jego swoimi grzechami, odwracaniem naszej uwagi na pociągające rzeczy tego świata. „Niech cała gorzkość i zapalczywość, i gniew, i głośne narzekanie, i oczernianie, będą usunięte od was wraz z wszelką nieprawością. I bądźcie uprzejmi jeden do drugiego, współczujący, przebaczając jeden drugiemu, tak jak Bóg z Chrystusa powodu przebaczył wam.” (List do Efezjan 4:31-32) i przez  medytowanie nad Jego Słowem wSwiatlo_Pana_1.jpg każdej chwili naszego życia. „Niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust, ale będziesz medytował [nad nią] dzień i noc, abyś mógł przestrzegać wszystkiego co jest w niej zapisane; ponieważ wtedy poszczęści ci się w twojej drodze i wtedy odniesiesz dobry sukces.” (Ks. Jozuego 1:8) ponieważ księga ta jest natchniona Duchem Bożym dla naszego zbawienia i duchowego wzrostu. „Całe Pismo jest dane przez natchnienie Boga, i jest korzystne dla [poznania] doktryny, dla strofowania, dla poprawy, dla wychowania w sprawiedliwości; aby człowiek Boga mógł być doskonały i wyposażony do wszystkich dobrych uczynków.” (2 List do Tymot. 3:16-17) „Tak więc wiara przychodzi przez słuchanie, i słuchanie przez słowo Boga.” (List do Rzymian 10:17)

A teraz zadajmy pytanie: Kiedy nadejdzie ten dzień zabrania Kościoła z tej ziemi? Biblia mówi, że nie możemy znać tego dnia i z tego powodu musimy zawsze czuwać. Ale czuwanie polega na doszukiwaniu się Potop_2.jpgwskazówek w Słowie Boga, abyśmy mogli rozpoznać jego przybliżanie się. Nawet Jezus powiedział: „...o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, ale tylko mój Ojciec.” (Ew. Mat. 24:36)  Ale zaraz za tymi słowami Jezus podpowiedział: „Tak jak było za dni Noego, tak będzie za przyjścia Syna człowieczego. Ponieważ, tak jak było za dni przed potopem, oni jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie wiedzieli, aż przyszedł potop, i porwał ich wszystkich, tak samo przyjście Syna człowieczego będzie. Wtedy dwoje będzie na polu, jedno będzie zabrane, a drugie zostawione. Dwie [kobiety] będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta i druga pozostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie o której godzinie wasz Pan przyjdzie.” (Ew.Zniszczenie_Sodomy_1.jpg Mat. 24:37-42) W fragmencie tym Jezus ukazuje, że czas ten będzie taki jaki był tuż przed potopem i z pozoru życie będzie się toczyć raczej normalnym tokiem, ale w Ew. Łukasza otrzymujemy rozszerzoną wersję słów Jezua. Łukasz dodaje: „Podobnie tak jak to było za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, ale tego samego dnia, kiedy Lot wyszedł z Sodomy spadł z nieba deszcz ognia i siarki, i zniszczył wszystkich.” (Ew. Łuk. 17:28)  Opis czasu Noego i Lota różni się głównie faktem pominięcia wspomnienia małżeństw w Sodomie. Sodomia_1.jpgWięcej, kiedy pójdziemy do opisu grzechu jaki panował w tych miastach odkryjemy, że był to między innymi grzech homoseksualizmu i stąd pochodzi dana im  nazwa: sodomczyków. Juda również odnosi się do specyficznego grzechu jaki panował w Sodomie. (Judy 1:7) W późniejszym czasie poświęcimy więcej czasu na analizę tych czasów wraz z okresem przedpotopowym. Teraz spójrzmy w bardzo istotne słowa zawarte w II Liście do Tesaloniczan. „Teraz, bracia, co do przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, i naszego wspólnego zgromadzenia się do niego, upraszamy was, abyście tak szybko nie dali się potrząsnąć w umyśle, lub zakłopotać, ani przez ducha, ani przez słowo, ani przez rzekomo list od nas, że ten dzień jest blisko. Niech żaden człowiek nie zwodzi was w żaden sposób, ponieważ [ten dzień nie przyjdzie] zanim nie przyjdzie wpierw odstępstwo; i człowiek grzechu będzie objawiony, syn zatracenia, który sprzeciwia się i wywyższa siebie powyżej wszystkiego co nazywa się Bogiem, czy jest czczone, tak, że on jako Bóg usiądzie w świątyni Boga, pokazując siebie, że jest on Bogiem.” (II List do Tesal. 2:1-4) W tych słowach Ap. Paweł wyraźnie wskazuje, że zgromadzenie się do Chrystusa nie może nastąpić, dopuki nie przyjdzie odstępstwo.

 Co to jest odstępstwo? Z pewnością odstępstwem będzie, to co działo się w Sodomie, a więc Obama_popiera_sodomie.jpg homoseksualizm. Również w I Liście do Tymoteusza znajdujemy opis o czasach ostatecznych: „Teraz Duch wyraźnie mówi, że w ostatnich czasach niektórzy odejdą od wiary, dając posłuch zwodzącym duchom, i doktrynom diabłów, mówiąc kłamstwa w obłudzie, mając swe sumienie wypalone, zabraniając zawierania małżeństw, powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył by były przyjmowane z dziękczynieniem przez tych, którzy wierzą i znają prawdę.” (I List do Tesal. 4:1-4) Jak też w II Liście Ap. Piotra: „Wiedząc to wpierw, że w ostatnich dniach przyjdą szydercy, postępując według swych własnych pożądliwości, i mówiąc: Gzie jest ta obietnica jego przyjścia?; bo odkąd ojcowie zasnęli, wszystkie rzeczy pozostają tak samo od początkuSodomska_pedofilia.jpg stworzenia. Z powodu tego są oni umyślnie ignoranccy, że przez słowo Boga niebiosa były od dawna i ziemia stworzone z wody i w wodzie, gdzie świat, który kiedyś był, będąc zalany zginął.”  (II List Piotra 3:36) Również w Liście Judy czytamy: „Ale, umiłowani, pamiętajcie słowa, które były wypowiedziane wcześniej przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy powiedzieli wam, że w ostatnim czasie, będą szydercy, którzy będą postępować według ich własnych bezbożnych pożądliwości. Oni są tymi, którzy sami siebie odłączają, zmysłowi, nie posiadający Ducha. Ale wy, umiłowani, budując sami siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Świętym Duchu, zachowajcie siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.” (Judy 17-21) W opisach tych odkrywamy szereg zachowań dotyczących naszych czasów.

Po czym możemy poznać, czy żyjemy już w czasch w których możemy spodziewać się zabrania kościoła? Przez chwilę wróćmy do przykładu Jezusa o historii Lota. W wydarzeniu tym wiemy, że Bóg nie  mógłLot_wyprowadzony_z_Sodomy.png zniszczyć tego regionu dopuki nie wyprowadził Lota z Sodomy. „Pośpiesz się, uciekaj tam, ponieważ nie mogę nic uczynić dopuki tam nie zajdziesz...” (Ks. Rodzaju 19:22) Wygląda, że Bóg nie chce zniszczyć swoich ludzi zanim pośle karę. Przed zniszczeniem Sodomy Bóg przyszedł odwiedzić Abrahama, wujka Lota, i ujawnił, że zamierza zniszczyć mieszkańców tych miast. Abraham upomniał się za mieszkańcami tych miast ze względu na swego bratanka. W rozmowie debatował z Bogiem o Daniel_w_jamie_lwow.jpgoszczędzenie tego miasta ze względu na potencjalnie 50-u sprawiedliwych żyjących w tych miastach.  Ostatecznie licytując o oszczędzenie obniżył tylko do dziesięciu sprawiedliwych. Nie ważył się prosić o mniej, wiedząc, że rodzina Lota miała więcej osób. (Ks. Rodzaju 18:23-33) Zasadą Boga jest to, że zanim Bóg ześle karę takich wymiarów jak ta, najpierw wyprowadzi wszystkich sprawiedliwych, chociażby nawet, gdyby tylko był tam jeden. Zarówno historia Lota, Noego, Mojżesza, Daniela,  lub jego przyjaciół są typologiami Bożego wybawienia dla wszystkich wiernych. Czasy objawienia bestii lub inaczej antychrysta będą związene z zesłaniem bożych plag na ziemię. Na przyklad w Egipcie, plagi spadające na ziemię egipską omijały miejsce zamieszkania Izraelitów. Bóg nie ześle swojej kary na swoich ludzi.

Kontynuując tekst z II Listu do Tesolaniczan czytamy od wiersza 5-go:  „Czy nie pamiętacie, że kiedy jeszcze byłem z wami, powiedziałem wam o tych rzeczach? I teraz wy wiecie co powstrzymuje, aby on (antychryst) mógł być objawiony w swoim czasie. Ponieważ tajemnica nieprawości już działa, tylko ten, który teraz pozwala [pozwoli], dopuki ten nie będzie zabrany z drogi. I wtedy ten Niegodziwiec będzie objawiony, którego Pan zniszczy duchem swoich ust, i zniszczy z jasnością swojego przyjścia.” (II Tesal. 2:5-8) Słowa te mocno przypominają historię Lota i słowa aniołów, którzy nie mogli zniszczyć tych miast dopóki Lot nie wszedł do Zoaru.  

Warto w tym kontekście zaznaczyć zapisane przekonania przywódców po śmierci apostołów – jak oni rozumieli te słowa? Oni rozumieli, że antychryst pojawi się po rozpadnięciu się rzymskiego państwa. I tak, po upadku cesarstwa, władza została oddana do biskupa Rzymu, później papieża. Historycznie wiemy, że papież przyjął wszystkie tytuły cesarzy i wyniósł się powyżej króli, później nawet ustanawiając różnych króli w Europie. Papiez_Mikolaj_I.jpgPapiestwo wyniosło się jeszcze dużo dalej, aż do poziomu Boga. Papież Mikołaj I zadeklarował: „...tytuł Boga został potwierdzony przez Konstantyna na papieża, który będąc Bogiem, nie może być sądzony przez człowieka!” (Labb IX Dist.: 96 Can. 7, Satis evidentur, Decret Gratian Primer Para, The Lord’s Doctrines versus Satan’s Doctrines, str. 254)  Następujące słowa są zawarte w Rzymskim Kanonicznym Prawie: „By wierzyć, że nasz Pan Bóg Papież, nie ma prawa aby wydać zarządzenia, tak jak on sam jest ustanowiony, ma być uważane za herezję.” (the Gloss „Extravagantes” of Pope John XXII Cum inter, Tit. XIV, Cap. Iv. Ad Callem Sexti Decratalium, Paryż, 1685 - http://www.biblebelievers.net/falseteaching/kjcromeh.htm). Także, ku zaskoczeniu naszych rodaków, to są słowa Polskiego papieża, wzięte z jego książki: „Papież jest uważany człowiekiem na ziemi, który reprezentuje Syna Bożego, który ‘zajmuje miejsce’ Drugiej Osoby wszechmogącego Boga Trójcy.” (Papież Jan Paweł II, Crossing the Threshold of Hope (New York, Knopf, 1995) str.3)

Na podstawie tego wiemy, że papieże są antychrystami, według samej definicji, tak jak zdefiniowali ich reformatorzy. W I Liście Jana czytamy: „Dzieci, to jest ostatnia godzina, i tak jak wiecie, że antychryst ma przyjść, nawet teraz jest tam wielu antychrystów, przez co wiemy, że to jest ostatnia godzina.” (I Jana 2:18) Apostoł Jan jednak odróżnia antychrystów od antychrysta. Chociaż możemy zakwalifikować papieży jak antychrystów, to jednak Biblia mówi nam o tym ostatnim antychryście, który uczyni siebie władcą całej ziemi. Dlatego ten, który ma być „zabrany z drogi” nie może być rzymskim imperium ale kościołem Jezusa Chrystusa. Na podtrzymanie tego argumentu w Apokalipsie Jana znajdują się słowa skierowane do zboru w Filadelfii: Apokalipsa_1.jpg„Ponieważ zachowałeś słowo [w] mojej wytrwałości, ja także zachowam ciebie od godziny pokuszenia, która przyjdzie na cały świat; by wypróbować tych, którzy mieszkają na całej ziemi.” (Apokalip. 3:10) Ewidentnie słowa te mogą odnosić się tylko do jednego okresu w eschatologicznej historii świata, tj. do tak zwanego wielkiego ucisku, inaczej czasu władzy antychrysta.  Również na potwierdzenie tego, w I Liście do Tymoteusza czytamy: „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na otrzymanie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.” (I List do Tes. 5:9)Ewidentnie czas władzy antychrysta związany będzie z wylewem gniewu Boga ale my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. A w pierwszym rozdziale Ap. Paweł pisze, że my „...czekamy na jego Syna z nieba, którego on wzbudził z umarłych, Jezusa, który uwolnił nas od gniewu, który ma przyjść.” Pomimo faktu, że Bóg wywrze swój ostateczny gniew wrzucając grzeszników do ognistego jeziora, wyraźnie możemy widzieć, że Jego gniew spadnie na mieszkańców tej ziemi podczas wielkiego ucisku. Czas ten związany jest z czasem Bożych plag posyłanych na ziemię (zobacz Apokalipsa rozdz.6,8,11) Tak czy inaczej, mamy prawo, na podstawie Bożych obietnic, oczekiwać zbawienia od Bożego gniewu. To prawda, że Bóg nie obiecuje, że będziemy zabezpieczeni od ataków wroga, a nawet przestrzega aby nie bać się tych „którzy zabijają ciało ale nie są w stanie zabić duszy” i „później nic zrobić nie mogą”; „ale raczej bać się tego, który może zniszczyć zarówno duszę i ciało w piekle”. (Ew. Mat. 10:28; Ew. Łuk. 12:4) To jednak ostrzeżenie zasadniczo różni się od gniewu Boga. I dlatego z Apostołem Janem możemy powiedzieć: „Tak, Przyjdź Panie Jezu.” (Apok. 22:20) Apostoł Jan w tym samym rozdziale dodaje słowa anioła: „Ten, który jest nieprawy, niech nadal czyni nieprawość; i ten, który jest plugawy, niech dalej będzie plugawy; i ten, który jest sprawiedliwy, niech dalej będzie sprawiedliwy; i ten, który jest święty, niech nadal będzie święty... Błogosławieni są ci, którzy czynią jego przykazania, aby mogli mieć prawo do drzewa życia, i mogli wejść przez bramy do miasta.” (Apok. 22:11,14)

Jan Wolny

(Materiał może być rozszerzany przy dodawaniu przyszłych informacji)Jak_byc_zbawionym.jpg

There are no results.
Powered by liveSite Get your free site!