Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Pascha

Passover.jpg

Happy Passover! Niech sam Bóg Miłości będzie błogosławieństwem twojej Paschy!

Pascha była radosnym świętem upamiętniającym wyjście Izraelitów z egipskiej niewoli. Jest ona też prawzorem  doskonałej Ofiary Jezusa. Tak jak nieskazitelny, reprezentujący bezgrzeszność, baranek, tak też Jezus został ofiarowany za nasze grzechy na Krzyżu. Dziesiątego dnia miesiąca Nisan każdy dom musiał wybrać bez skazy, jednorocznego baranka lub koziołka na ofiarę. Musieli go trzymać aż do czternastego dnia pomiędzy wieczorami,kiedy to miał być zabity. Miesiąc ten, inaczej nazywany Abib, rozpoczynał biblijny rok i liczenie jego miało początek od Nowiu Księżyca na wiosnę. Święto to może wypaść w różny dzień tygodnia zależnie od roku i przypadającego mu nowiu księżyca. W Biblijnym kalendarzu każdy dzień zaczynał się od wieczoru lub zachodu słońca. Wzór ten został wzięty z przekazu jaki Bóg dał Adamowi według tego jak czynił On różne dzieła swego stworzenia i oddzielał je dniami rozpoczynając od wieczoru (przyk. Ks Rodz. 1:5). Po zabiciu baranka, krew jego była użyta do pomazania odrzwi każdego domu Izraelskiego aby zapobiec śmierci pierworodnego potomka. O północy Bóg uśmiercił wszystkich pierworodnych za wyjątkiem domów, na których znalazł krew ofiary. Zachowanie pierworodnych w Izraelskich domach jest typologią ofiary Mesjasza.  Jezus, jako niewinny baranek został złożony za nas na ofiarę, abyśmy byli uchronieni od Bożego gniewu. Tak jak każdy kto znalazł się w schronieniu domu oznaczonym krwią ofiarnego baranka, tak samo każdy, kto wierzy, chroni swoją duszę w  Jezusie. Bóg patrząc na nas grzesznych widzi prawdziwą ofiarę Baranka, który uśmierza Jego sprawiedliwy gniew. Tylko On, będąc doskonałym, w pełni tego słowa znaczeniu, mógł zapłacić za nasze winy. Wartość Jezusa przewyższa cały dług ludzkości i jest w stanie wykupić każdego z jego grzechów.  Jedynym warunkiem wykupu jest twoja wiara. Jezus powiedział: „Ponieważ tak Bóg umiłował świat, że dał On swego jedynego Syna, aby każdy, kto uwierzy w niego nie zginął, ale otrzymał życie wieczne.” (Jana 3:16) Izraelitom Bóg nakazał celebrować to święto na zawsze: „I ten dzień będzie wam na pamiątkę; i będziecie go obchodzić za święto Panu przez wszystkie pokolenia; ustawą wieczną będziecie go Jak_byc_zbawionym.jpgobchodzić.” (Ks. Wyjś. 12:14) W Jezusie znajdujemy ten sam obraz ofiary i On też ustanowił dla swoich wiernych przestrzeganie pamiątki Jego śmierci w obrazie wspólnej wieczerzy w spożywaniu paschalnego chleba i wina reprezentującego jego ciało i krew złożone w ofierze za nasze grzechy: „I kiedy podziękował, wziął [chleb] i powiedział: Weźcie, jedzcie: to jest moje ciało, za was złamane, to czyńcie na pamiątkę moją. W ten sam sposób, po wieczerzy, wziął [On] kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym testamentem w mojej krwi: to czyńcie, ilekroć w mojej pamięci będziecie z niego pić.” (1Kor.11:24-25) Dodając, paschalny chleb był chlebem, który nie posiadał zakwaski, używanej jak drożdże przy wyrastaniu ciasta. Produktem był rodzaj kruchego ciasta, które mogło dłużej się zachować, szczególnie w planowanej następnego dnia długiej podróży. W duchowym znaczeniu zakwaska również reprezentowała zanieczyszczenie grzechem i brak jej był symbolem bezgrzesznego ciała Jezusa.

Powered by liveSite Get your free site!