Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

W Stanie Massachusetts Publiczne Szkoły Muszą Podporządkować się Transgenderystom

środa, 27 marca 2013

Niedawno w najbardziej katolickim stanie Massachusetts Departament Edukacji ogłosił nowe dyrektywy w jaki sposób publiczne szkoły powinny obchodzić się z uczniami o odmiennej tożsamości płciowej niż ta która jest biologicznie ewidentna Mitchell_Chester.jpg(powszechnie nazywanymi transgenderystami). Komisarz edukacji stanu Massachusetts, Mitchell Chester, oświadczył, że płeć, do której dany uczeń się identyfikuje, jest decyzją ucznia, rodzica lub opiekuna i nikogo więcej; to znaczy, jeżeli uczeń czuje się dziewczyną, tak też musi być też traktowany, włączając używanie żeńskich ubikacji i przebieralni. Nowe dyrektywy zostały ogłoszone jako rezultat nowego prawa z 2011 roku o niedyskryminacji np. transwescytów lub transgenderystów. OdmowaGunner_Scott.jpg takiego traktowania, wg.dyrektywy, „nie będzie tolerowana i może być podstawą do dyscypliny ucznia.” Grupy aktywistów homoseksualnych szybko przyklasnęły posunięciu ogłaszając, że jest to krok do przodu dla zabezpieczenia wrażliwych uczniów. Gunner Scott z Massachusetts Politycznej Koalicji Transgenderystów nazwał to „ogromnie pomocne dla tych rodziców, którzy borykali się aby zapewnić środowisko szkolne jako bezpieczne i witające dla ich dziecka.”

Andrew Beckwith z Massachusetts Instytutu Rodziny oświadczył, że dyrektywa ofiarowuje  bezpieczeństwo i uczuciaAndrew_Beckwith.jpg wszystkich uczniów na korzyść małej mniejszości.

(fragment zaczerpnięty z magazynu New American, 18 Marzec, 2013)

W obliczu nowego kryzysu związanego z oczekiwaniem decyzji sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na temat uznania homoseksualnych małżeństw powstało nie mało zamieszania. Facebook zachęca ludzi popierających sodomczyków aby wkładali na swój profil nową ikonę jedności. Zastraszająco, ludzie młodzi, w ogromnej przewadze popierają inicjatywę. Oglądając na Facebooku z bliską osobą opinie młodych jestem zdumiony, jak szybko społeczeństwo jest przeprogramowywane do „kultury” sodomskiej.  Co jest w tym najgorszego, są to osoby, które aktywnie uczestniczą w kościelnych społecznościach, gdzie ciągle czyta się Biblię. W rzeczywistości fenomen ten nie jest czymś naturalnym ale mocno świadomie i podświadomie sprzedawanej propagandy dla młodych, nieukształtowanych umysłów. Bóg przez proroka Izajasza wołał: „Biada dla tych, którzy nazywają zło dobrem i dobro złem; ciemność czynią światłem i światłość ciemnością; czynią gorzkie słodkim i słodkie gorzkim!” (Ks. Izaj. 5:20)

Dla odmiany dobrym zaskoczeniem okazały się pokojowe protesty ludzi we Francji, które rząd elity nazwał skrajnymi prawicowcami. Ciężko sobie wyobrazić, że ciągle jest tylu „prawicowców” w tak zdaje się liberalnej stolicy Europy. Nieraz mam okazję rozmawiać z ludźmi biorącymi udział w seksualnej rewolucji hipisów w Ameryce, teraz znajdujących się w 50-ch latach. Większość z nich, dzisiaj, wyraża się bardzo negatywnie o swojej młodości, często nie mających rodzin z wielokrotnymi rozwodami, mającymi żal za utratę swojej młodości i brakiem właściwego kierunku. To są tylko delikatne konsekwencje nie biorąc pod uwagę chorób przekazanych drogą płciową i narkotyków, które wyniszczyły ciało i umysł. I dzisiaj sytuacja nie staje się lepsza, ale z dnia na dzień się pogarsza. Tylko w ciągu jednego dnia spotkałem dwóch znajomych, którzy się rozwodzą, pozostawiając dzieci na rozerwanie. Tak, wróg nie chce rodziny; dla niego rodzina jest wrogiem. Zamiast tego demoniczne zwyrodnienie, jakim jest sodomia.

Paul Harvey, (1918-2009) radiowy komentator dla ABC Radio Networks, w 1965 roku nadał rodzaj  kazania. Oto jego treść: Paul_Harvey_1.jpg

„Jeśli bym był Diabłem...

jeśli byłbym Księciem Ciemności, bym chciał otoczyć cały świat ciemnością i bym miał trzecią część jego posiadłości i cztery piąte jego populacji, ale nie byłbym szczęśliwy dopóki bym nie zagarnął najbardziej dojrzałego jabłka na drzewie – ciebie.

Tak więc, zabrałbym się jakkolwiek możliwe, aby przejąć Stany Zjednoczone.

Najpierw bym podstępem wywrócił kościoły. Bym zaczął z akcją podszeptów. Z mądrością węża, bym szeptał do ciebie, tak jak szeptałem do Ewy: „Czyń to co pragniesz.”

Do młodych bym szeptał, że Biblia jest mitem. Przekonałbym ich, że człowiek stworzył Boga, zamiast tak jak jest to odwrotnie. Bym poufnie zwierzył się, że to co jest złe jest dobrym, i to co jest dobrym jest „kwadratowe”.

devil_1.jpgI starszych, nauczyłbym się modlić za mną: „Ojcze Nasz, który jesteś w Waszyngtonie.”

I wtedy bym się zorganizował. Nauczyłbym autorów jak uczynić literaturę wabiącą, ekscytującą, tak że wszystko inne by wyglądało nudne i nieinteresujące.

Bym zagroził telewizję z brudniejszymi filmami i vice versa (wzajemnie). Bym rozprowadził narkotyki do kogo bym tylko mógł. Sprzedawałbym alkohol dla pań i panów wybitnego rodzaju. Resztę bym ukoił pigułkami.

Jeśli bym był diabłem, wkrótce bym uczynił rodziny w wojnie jeden przeciw drugiemu, kościoły w wojnie z samymi sobą, i narody w wojnie z samymi sobą, aż każdy w swojej kolejności zostanie skonsumowany.

I z obietnicami wyższych ocen hipnotycznymi mediami bym wielbił płomienie.

Jeśli bym był diabłem, bym zachęcał szkoły do udoskonalania młodych intelektualistów, ale zaniedbałbym dać dyscypliny dla emocji – po prostu pozwoliłbym im pobiec w dzicz aż zanim się zorientujesz miałbym psy wąchające narkotyki i detektory metali w każdych drzwiach szkolnego budynku.

W ciągu dekady miałbym przepełnione więzienia, miałbym sędziów promujących pornografię.

Wkrótce, mógłbym eksmitować Boga z budynku sądu, i potem z budynku szkoły, i potem z dwóch Izb Reprezentantów Kongresu. I w Jego własnych kościołach zamieniłbym psychologią religię i bym ubóstwił naukę.

 Bym zwabił księży i pastorów do niewłaściwego traktowania chłopców i dziewcząt, i pieniędzy kościelnych.

Jeśli bym był diabłem, uczyniłbym symbolem [świąt]Wielkiej Nocy, jajko i symbolem Narodzenia Chrystusa, butelkę.

Jeśli bym był diabłem, bym wziął od tych, którzy mają i dał tym, którzy potrzebują, aż bym zabił motywację ambitnych.

devil_2.jpgI o co byś się założył, że bym nie mógł całych stanów [państw] namówić do promocji hazardu jako  sposobu stania się bogatym.

Bym ostrzegał przeciwko ekstremalności ciężkiej pracy, patriotyzmu i moralnego zachowania.

Przekonałbym młodych, że małżeństwo jest staromodne, że swingowanie jest bardziej zabawne, to co widzisz na telewizji  jest właśnie tak jak ma być i tak mógłbym ciebie rozebrać przed publicznością, i mógłbym zwabić ciebie do łóżka z chorobami na które nie ma lekarstwa.

Innymi słowy, jeśli bym był diabłem, bym robił dokładnie, to co on robi.”

Ciężko coś do tego dodać, chociaż ktoś zauważył, że plan w jaki komuniści przemienią Stany Zjednoczone jest już zrealizowany w 90 procentach. Wygląda, że te ostatnie 10 procent nie powinno mu długo potrwać. Od ciebie zależy, czy warto coś z tym wszystkim zrobić: Czy okażesz się przenicą czy plewą? To jest ostatnia próba, która przyszła na świat. Czy będziesz z tymi, którzy nadal się brudzą i innych brudzą, czy z tymi, którzy nadal się oczyszczają?

Jan WolnyJak_byc_zbawionym.jpg

Powered by liveSite Get your free site!