Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Nowa Propozycja Prawna Na Skalę Federalną Zabezpieczająca Pedofilów

Jackie_Speier_2.jpg

sobota, 1 grudnia 2012

Przedstawicielka  Domu Reprezentantów  Jackie Speier wprowadziła oficjalną propozycję aktu prawnego który by zabronił na na porady dla nieletnich w celu zmian orientacji seksualnych. Propozycja ta dotyczy nawet  osób, które by przyszły o pomoc w celu uwolnienia z tego nałogu. Przyczyna takiej propozycji, wg. niej,  jest dla zabezpieczenia młodocianych i w jej własnych słowach zmiana taka byłaby „niebezpieczna i szkodliwa”.

Propozycja ta jest oparta na prawie, które wcześniej w tym roku zostało wprowadzone w Kalifornii. Projekt ustawy SB1172 oficjalnie jest znany jako prawo „zabraniające” terapii nawracania geyów”. W rzeczywistości prawny język jest tak ogólny, że można do niego zakwalifikować jakąkolwiek orientację seksualną włącznie z pedofillią.  W 1973 roku Amerykański Związek Psychiatrii zdjął homoseksualizm z listy psychicznych zaburzeń. Ostatnio grupa psychiatrów na swoim sympozjum zaproponowała nową definicję pedofilii – „ludzi z pociągiem do nieletnich”. Internetowa strona oświadcza swój cel jako „pomoc dla profesjonalistów psychicznego zdrowia [w celu] aby więcej się dowiedzieć o atrakcji do nieletnich i wziąć pod uwagę efekty stereotypowania, stygmatyzowania i strachu.”

Amerykański Związek Psychiatrii w 1988 roku wydał oficjalny raport twierdząc, „że negatywny potencjał seksu dorosłych z dziećmi został przesadzony i że przeważająca większość zarówno męższczyzn i kobiet nie zanotowało negatywnych efektów nadużyć seksualnych w czasie dzieciństwa.”

W rzeczywistości pedofilia już otrzymała status ochrony w federalnym rządzie. Tak zwana Ustawa Zapobiegania Przestępstw Nienawiści włącza w swą listę „seksualną orientację” jako chronioną klasę. Sam termin nie otrzymał definicji. Republikanie próbowali dodać klauzulę wyłączającą pedofilię ale dzięki Demokratom nie wystarczyło głosów do jej poparcia. Przed głosowaniem przedstawiciel Domu Reprezantów z Florydy oświadczył, że wszystkie alternatywne style życia powinny być pod prawną opieką . Biały Dom pochwalił ustawę mówiąc: „W rdzeniu, to nie jest tylko o sprawie naszych praw; to jest o tym kim my, jako ludzie jesteśmy.  To jest o tym, czy my cenimy jeden drugiego – cz my raczej nie powinniśmy objąć nasze różnice zamiast pozwolić by stały się one źródłem urazy.”

Wcześniej tego roku dwóch psychologów z Kanady oświadczyło, że pedofilia jest seksualną orientacją tak samo jak homoseksualizm czy heteroseksualizm.

Hubert Van Gijseghem, psycholog i emerytowany profesor z Uniwersytetu w Montrealu powiedział członkom Kanadyjskiego Parlamentu : „Pedofile nie są po prostu ludźmi, którzy od czasu do czasu popełniają małe przestępstwa, ale raczej zmagają się z czymś, co jest równe seksualnej orientacji tak jak inne osoby borykają się z heteroseksualnością czy nawet z homoseksualizmem.” On również powiedział: „Prawdziwi pedofile mają wyłączny priorytet do dzieci, co jest tym samym jak posiadanie seksualnej orientacji. Nie możesz zmienić tej osoby seksualną orientację. Jakkolwiek on może pozostać abstynentem.”

W 2010 roku oficjalna Publikacja Zrowia Harvardu oświadzyła: „Pedofilia jest seksualną orientacją i nieprawdopodobna by mogła się zmienić. Leczenie ma na celu uzdolnienie kogoś do oparcia się swoim seksualnym pociągom.” (Zobacz o Kirku i Madsenie w artykule „Czy można znaleźć Pokój?” http://znakiczasu.com/pages/pokoj)

Przewodniczący prawnej poradni z Uniwersytetu Liberty powiedział, że to tylko kwestia czasu zanim państwo rozszerzy definicję aby włączyć poradników takich jak pastorów. Ci skrajni prawnicy chcą aby ludzie przymusili ludzi do otrzymywania i poradników do dostarczania tylko potwierdzania związków tego samej płci i wszystko inne przeciwne chcą zakazać.”

(Urywki z poniższego artykułu z WND)

http://www.wnd.com/2012/11/plan-promotes-protection-for-pedophiles/

Można z tego wysnuć tylko jeden wniosek: siły demoniczne chcą jak najszybciej doprowadzić ludzkość do zniszczenia. Wszystko, co się dzieje jest ściśle powiązane z diabelską agendą New Age Alice Bailey i H.G. Wells. Bailey była założycielką Lucyfer Trust, później zmienioną na Lucis Trust. Dzisiaj organizacja ta opiekuje się kaplicą ONZ-u. Była ona też jedną z przełożonych Teozoficznego Towarzystwa oryginalnie założonego przez Helenę Petrowną Bławacką. Teozoficzne Towarzystwo oficjalnie uważało Lucyfera za prawdziwego Boga. Warto też przypomnieć, że Hitler nie rozstawał się z jej książkami nawet w czasie snu. Dzisiaj większość przywódców ONZ-u, większości głów państw wyznaje tą samą filozofię. Sodoma i Gomora już nie są tylko częścią przeszłej historii. Dzisiaj doszliśmy do jej powtórki.

„Podobnie jak działo się za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali;

Lecz tego dnia, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.” (Ew. Łukasza 17:29-30)

 

Tak samo Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia.” (Judy 7)

 

Pismo Święte uczy, że przed drugim przyjściem Jezusa władza będzię oddana dla Antychrysta na 7 lat. On doprowadzi do takiej zagłady ludzi jakiej nie było od początku świata. Słowo Boże powiada, że „gdyby nie byłyby te dni skrócone nie ocalałaby żadna istota.” Jest to ostatni czas by oddać się Chrystusowi i zostać zbawionym. Czas już jest bliski. Zanim tragedia nastąpi ludzie będą mówić „Pokój i Bezpieczeńswto ale przyjdzie na nich nagła zagłada.” Bóg obiecał porwać z tej rzeczywistości swój kościół i to w „oka mgnieniu”.  Ten dzień nadchodzi. Szukajmy Pana Jezusa – Poprośmy go o oczysczenie przebaczenie – On chętnie chce to dla nas uczynić.

 

„Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni;

W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.” (1 Kor. 15:51-52)

 

„Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.

Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem.

Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami.” (1 Tesaloniczan 4:16-18)

 

Jan Wolny

There are no results.
Powered by liveSite Get your free site!