Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Jak być zbawionym?

Truth_in_Jesus_1.jpg„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” Ewangelia Jana 3: 16-18

 

Gdyby pojawił się ktoś twierdząc, że Ty i Twoi bliscy jesteście w wielkim niebezpieczeństwie, to czy chciałbyś ich wysłuchać? A co gdyby sam Bóg chciał odsłonić przed Tobą Twoją przyszłość… czy byłbyś zainteresowany? Czy gdyby Bóg powiedział Ci, że możesz podjąć decyzje, które będą miały wpływ na całą Twoją wieczność… chciałbyś wiedzieć jakie to decyzje?

Jezus Chrystus powiedział:„… cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?” (Ew. Mat. 16:26a) Jesteśmy bardzo zajęci codziennym życiem, wszystkim co się dzieje tu i teraz, ale musimy pamiętać że nasze ziemskie życie nie będzie trwać wiecznie, przeminie. Ale wieczność pozostanie… Jaka będzie? Wszystko zależy od Ciebie. Nie lekceważ wieczności, którą Bóg wpisał w Twoje serce, nie pozwól, aby życie przeciekło ci przez palce i uchwyć się zbawienia, które oferuje Ci Bóg.

 

W CZYM PROBLEM ?

 

1.   „… gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” Rzymian 3:23

To właśnie jest największym problemem człowieka, wszystkie inne bezpośrednio lub pośrednio wynikają z grzechu.

2.   „… zapłatą za grzech jest śmierć.” Rzymian 6:23a

Śmierć, o której pisze tutaj apostoł Paweł dotyczy zarówno śmierci fizycznej, jak i duchowej – wieczne oddzielenie od Boga.

3.   „… postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”  Hebrajczyków 9:27

Każdy człowiek stanie kiedyś przed Bogiem i zda sprawę ze swojego życia.

Nie wystarczy być „dobrym człowiekiem”.

Biblia mówi wyraźnie, że nasze wysiłki są niewystarczające, aby pojednać się z Bogiem. Dobre uczynki nie gwarantują nieba. „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” Efezjan 2:8-9

 

 

DOBRA NOWINA – ZBAWIENIE JEST DOSTĘPNE

 

„ Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Bóg zaś daje swój dowód miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” Rzymian 5:6-8

Bóg Cię kocha i wysłał swojego Syna na świat, abyś mógł być zbawiony. Nawet gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie, Jezus i tak przyszedłby na świat, żeby umrzeć za Ciebie.

„ Chrystus umarł za grzechy nasze” 1Koryntian 15:3b

Jezus – w pełni Bóg i w pełni człowiek, jedyny który stąpał po tej ziemi i był bez grzechu, umarł za nas i w ten sposób zapłacił cenę za nasze grzechy.

Jezus powiedział „.. Ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. Ewangelia Jana 14:6

Jezus jest jedyną drogą do Boga, nie ma innej.

 

JAK PRZYJĄĆ ZBAWIENIE ?

„A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota” 1 Jana 5:11-12

Potrzebujesz uwierzyć w Jezusa i dzieło które wykonał on na krzyżu oraz wyznać wiarę swoimi ustami.

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.”   Rzym. 10:9-10

Potrzebujesz pokutować i upamiętać się ze swoich grzechów.

„Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.” Dzieje Apostolskie 3:19 Pokuta znaczy: zawrócić ze starej drogi. Iść nową, porzucić swoje grzechy i zdecydować się żyć w poddaniu Jezusowi. Nie ma lepszej drogi…

MODLITWA

Jeżeli się z nią zgadzasz, użyj tych słów jako wskazówkę i powiedz Bogu: ”Boże, przepraszam Cię za moje grzechy. Chcę je porzucić i zacząć nowe życie z Tobą. Dziękuję Ci Panie Jezu że umarłeś za mnie na krzyżu.  Dziękuję Ci, że dzięki temu co dla mnie uczyniłeś mogę pojednać się z Bogiem i przyjąć dar życia wiecznego. Wybacz mi wszystkie moje grzechy. Wkrocz do mojego życia. Bądź moim Bogiem i Panem. Pomóż mi teraz prowadzić nowe życie według Twoich standardów.”

Jeśli zrobiłeś to szczerze i z wiarą, z głębi swojej duszy, Bóg przyjął ciebie jako swoje dziecko i da ci wewnętrzny pokój i radość jakiej nigdy wcześniej nie znałeś. Teraz, poszukaj Biblii, abyś mógł poznawać bliżej Boga i jego wolę dla twojego życia. Również zacznij szukać ludzi, którzy znają Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela, i którzy są na tej samej drodze do wieczności. Jeśli potrzebujesz pomocy duchowej, lub porady, gdzie możesz znaleźć taką społeczność, napisz do nas:

http://www.youtube.com/watch?v=7qQZLapJ8b8

 

Powered by liveSite Get your free site!