Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Duchowa Kariera

Pride.jpgsobota, 3 marca 2012

Chrześcijanie, czas otworzyć oczy na otaczającą nas rzeczywistość. Jest ona całkowicie inna od tej do jakiej nas przyzwyczajono. Często myślimy, że my mamy jakąś odporność przeciw zwiedzeniu, ale nie jest to zgodne z tym co uczy nas Biblia (1 Jana 4:1; Mt.24:24). Duchowa zarozumiałość jest często główną przyczyną zwiedzenia. Nie zapominajmy, że pycha była główną przyczyną buntu Lucyfera przeciw Bogu.

Pierwszym faktem jest to, że szatan naprawdę rządzi tym światem. On nie postawił tylko Jezusa przed propozycją darowania Mu władzy nad światem za cenę oddania mu pokłonu. Znalazło się wielu którzy tej propozycji nie odrzucili. Dzisiaj ich wpływ i władza może być wyraźnie zaobserwowana o ile posiadamy duchową zdolność i pragnienie analizowania i dostrzegania faktów prawdy. Krok po kroku, fala po fali cały świat jest zalewany demoniczną zmianą każdej dziedziny życia.

Drugim faktem jest to, że Ewangeliczne Społeczności nie posiadają immunitetu w kompetencjach szatana i w podobny sposób są poddane pokusie czy infiltracji i odprowadzaniu od Biblijnej prawdy. Szczególną uwagę chcę poświęcić  faktowi znajomości przez szatana ludzkiej natury. W końcu mamy coś od niego w spadku od momentu, kiedy nasi prarodzice spożyli jego owoc. Jedną z takich istotnych wad wewnątrz Ewangelicznych Kościołów jest pożądanie „duchowych” karier. Szatan dokładnie wie do czego apelować i wszystko co robi ma określone środki i cele. Wszystko co robi posiada najleszą jakość reklamy, zawsze ma „rozsądne” i przekonywujące powody do sprowadzenia na swoją drogę. Jest to taktyka, którą możemy dobrze zaobserwować gdy spoglądamy na przestrzeń pokoleń, nawet wielu pokoleń. Z jednej strony weźmy pod uwagę szkoły biblijne czy inaczej seminaria duchowne. Z Nowego czy Starego Testamentu trudno jest by doszukać się podobieństwa do współczesnych biblijnych szkół. Szkoły te ciężko dzisiaj nazwać nawet biblijnymi – więcej w nich zaszczepia się wątpliwości w wiarygodność Biblii niż jej zaufanie. Przy nauczaniu różnych dziedzin teologii więcej się indoktrynuje uczniów niż naucza samodzielnie myśleć, (chociaż dotyczy to również świeckiego nauczania). Nauczanie zwykle skupia swą uwagę na koncentrowaniu się na rzeczach trzeciorzędnych, często nawet na powtarzaniu rzeczy podstawowych ale bez duchowego wzrostu i poznania. Innymi słowy student obraca się wokół tych samych rzeczy lub wątpliwości. W tym samym momencie jest zapoznawany z naukami filozofii i świeckiej wymieszanej z terminami biblijnymi psychologii. Za postępy w tych kierunkach „nauki” jest szczególnie wynagradzany. Ostatecznie odznaczony pozycjami pastora, duchownego, biskupa, doktora teologii, magistra, profesora filozofii , itp. mocno broni pozycji głęboko wtłoczonej w jego główę.

(Przykłady: http://www.wbst.edu.pl/viewpage.php?page_id=4, http://www.seminarium.edu.pl/page/Kadra.aspx,  http://www.wst.edu.pl/O-NAS/Kadra )

Czy te wszystkie odznaczenia są odzwierciedleniem nauki Chrystusa? Spójrzmy, co Jezus powiedział:

 

Wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, sprawują swą władzę nad nimi.

Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym sługą.

I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. (Mt. 20:-26-27)

 

Ale wy nie nazywajcie się Rabbi (Mistrz, Nauczyciel). Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Niech też was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz, Chrystus. Ale kto z was jest największy, będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. (Mt.23:9-12)

 

Jaki z tego wniosek? Prawdziwi chrześcijanie nie powinni dać się nabrać na te tytuły współczesnych faryzeuszy. Powinni traktować siebie nawzajem jak bracia i siostry w Chrystusie i nie pchać się do przodu, ponieważ sam Pan, z pewnością, jeżeli nie usłuchamy, usunie nas do tyłu. Kiedy Słowo Boże mówi, że nie mamy upodabniać się do tego świata, tzn. NIE MAMY UPODABNIAĆ SIĘ DO TEGO ŚWIATA! Mamy zrzucić z siebie stare niechrześcijańskie maniery i stać się prawdziwymi uczniami, czy pasterzami a nie najemnikami.

 

By postawić rzeczy jasno Nowy Testament daje pewne tytuły pasterzom duchowej trzody (np. biskup czy starszy), ale nie są one przejawem wyższości czy dowartościowania ale są jedynie nazwami pełnionych funkcji, tak jak kowal, ogrodnik, lekarz, itp. Termin biskup (grecki: episkopos) oznacza pastora czy pasterza, którego funkcja polega na strzeżeniu stada i jego osobowe wymagania możemy znaleźć w I Tym. 3:1-7.

 

Jest też ostatnia kategoria: „fałszywych braci”. Ci przychodzą w chrześcijańskie szeregi, z celem, aby  odprowadzić wierzącego od jasnej nauki Biblii, apelować do cielesnych pożądliwości, i wprowadzać zamęt wśród wierzących według dawnej policy Jezuitów „dziel i zwyciężaj”.  Łukasz w Dz.Ap. 20:29: Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada.” Ci, zwykle starają się by wspiąć się jak najwyżej w lokalnych zgromadzeniach by stworzyć lub użyć hierarchiczną strukturę do której szybko przyciągają więcej innych infiltratorów oraz im sprzyjających głosów. Są w stanie, czasem szybko, postawić wszystko na głowie a nieraz może brać im to długie dekady. Wróg nigdy nie lekceważy słabości nawet kilku chrześcijan. 

 

Jak możemy przed tym wszystkim się bronić? Przede wszystkim należy badać Pisma Biblii (Jn. 5:39, Dz. Ap. 17:11) i badać duchy(I Jn. 4:1) tych którzy nas o czymś przekonywują. Jeżeli jesteśmy naprawdę narodzeni na nowo będziemy posiadać żywe pragnienie poznawania Słowa Bożego. Jezus powiedział, że ci którzy są Jego, będą słuchać Jego głosu (Jn 10:27). Jego głos jest zawarty w Jego Słowie. Nie dajmy się oszukać, że tytuł doktora habilitowanego teologii jest ostatnim słowem na dany temat. Również, że wielki budynek lub wiele ludzi stanowi Kościół Chrystusa. Jezus powiedział: „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.” (Mt.18:20) Nie zapominajmy obietnicy Jezusa, że „bramy piekielne nie przemogą Królestwa Bożego”(Mt. 16:18) Trzymajmy się więc Prawdy jaką jest sam Jezus. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.”(Jn 14:6)

 

Jan Wolny

Powered by liveSite Get your free site!