Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Australia

Truth_in_Jesus_1.jpg

Drogi Czytelniku, ta strona jest poświęcona Prawdzie. Jeśli poszukujesz Prawdy, która jest niezależna od twojego uprzedzenia i światopoglądu, to znalazłeś właściwe miejsce. Wierzymy, że ostateczną Prawdą jest Jezus i kiedy patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat Jego Słowa, wszystko staje się jasne. Mając to na Uwadze, Teraz, Jeżeli Poznamy Wszystkie Fakty Wokół Obracającego Się Nas Świata Będziemy Zmuszeni Zdać Sobie Sprawę,  że Żyjemy w Ostatecznych Czasach. Czasy te nie oznaczają Końca Świata, chociaż w chwili naszej śmierci, dla nas on już następuje. Jednak w Biblijnym znaczeniu jest to okres ostatnich wydarzeń tuż przed Drugim Przyjściem Chrystusa. Jeżeli Jesteś Człowiekiem Rozsądnym i Poszukującym Będziesz Mógł Poznać Prawdę taką jaką ona jest. Jezus Powiedział, że Prawda Nas Wyswobodzi. Prawda potrafi być bolesna. Czasami nie chcemy znać pewnych rzeczy ponieważ obawiamy się, że prawda zabierze nam wewnętrzny spokój. Jednak prawda jest odwrotna tym obawom: To Strach, który zabiera nam spokój powstrzymuje nas od poznania prawdy. Prawda otwiera nam oczy na prawdziwą rzeczywistość i daje nam spokój, ale tylko wtedy, gdy się do niej we właściwy sposób ustosunkujemy. Konsekwencje będą zależeć od tego czy zdecydujemy ją poznać czy nie. Możnaby dużo więcej mówić na ten temat, jednak ostatecznie, w wymiarze wieczności, prawda będzie ukoronowana zwycięstwem. W Psalmie 117:2 znajdujemy słowa: „i prawda Pana wytrwa na wieki.” Tak jak nie ma wielu prawd tak samo nie może być wielu dróg, które doprowadzą nas do Boga. Prawdziwą drogę wytyczył nam sam Bóg i jest ona w Jezusie. Jezus powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie.” (Mt. 11:28)

Powered by liveSite Get your free site!