Visit us on Facebook icon-twitter.png icon-linkedin.png icon-google.png icon-vimeo.png icon-youtube.png icon-flickr.png     O Nas     Skontaktuj się z nami:     

„I Poznacie Prawdę i Prawda was Wyswobodzi”. Ew. Jana 8:32

Agenda 21

Agenda_21.png

...jest to plan zainicjowany  poprzez organizację Narodów Zjednoczonych w celu zniewolenia, a nawet w dużym stopniu wyniszczenia populacji świata. Treść planu stworzony z rozkazów Rothschilda i Rockefelera został przedłożony przed obrady przedstawicieli narodów na posiedzeniu „Szczytu Ziemi” ONZ-u w Rio de Jeneiro w 1992 roku.

więcej

Powered by liveSite Get your free site!